ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ใบสมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี 2560
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 29 November 2016, 11:26 AM
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี 2560  ได้ที่ด้านล่างค่ะ

หมายเหตุ  

                • กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน และกรุณาส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ นางสาววรัญญา นาถึง

                   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยฝึกอบรมและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์

 ...

Read the rest of this topic
(107 words)