ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
          กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)
กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)

วันที่ 2 มี.ค. 61 เวลา 8.00-15.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

          ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
          ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)
ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250