เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
ตาราง Activity ประจำปี 2564

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (Core Lecture: Mushroom Poisoning)

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาคว...

 
Activity Resident (Journal club update)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (MM trauma)

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (Spot diagnosis: Skin Infection)

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (Core lecture: Common Hematologic Problem)

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (Review of the year)

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเว...

 
Activity Resident (Topic discussion)

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเว...

 
ตาราง Activity ประจำปี 2562

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (MM trauma)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิ...

 
Activity Resident (Pediatric Conference : Gastroenterology)

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิ...

 
Activity Resident (Journal club update)

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรยาย 3 - 4...

Pages