เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ลำดับที่

เรื่อง

ลิงก์เผยแพร่

The European EMS Conference 2017, Copenhagen, Denmark.

1

Can straddle chest compression reduce exhaustion of healthcare providers compared with conventional chest compression?
Authors: Chantawong T., Sawangwong P., Kangmak W., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.


The Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference 2018, Basel, Switzerland.

2

Can Emergency Response Team (ERT) training by paramedic student improve basic life support quality in undergraduate student and university staff in Mahidol University?
Authors: Pruktayanunt J., Moonsuwan S., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.

The European Society of Emergency Medicine (EUSEM) Congress 2018, Glasgow, United Kingdom.

3

Comparison of effectiveness of Digoxin in rate control atrial fibrillation patients in emergency department: pilot study.
Authors: Jenpanitpong C., Satainrum K., Sukkho A., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.

4

Clinical prediction of cervical spine fracture in traumatic neck injury patient.
Authors: Moungsri W., Sinthumongcolchai K., Charoenloy P., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.

5

The efficacy of endotracheal Thomas tube holder in manikin model: a prospective randomization.
Authors: Meemongkol T., Songkatee B., Chandech A., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.

The Paramedic Australasia International Conference (PAIC) 2018, Gold Coast, Australia

6

Comparison of prone and kneeling intubation in mannequin model with limitation
of neck movement, cross over design.
Authors: Jenpanitpong C., Silarak C., Srinaowech N., Patchkrua J., Thiamdao N., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.