ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ลมรั่วในช่องปอด ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร

ลมรั่วในช่องปอด ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร

โดย พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV