ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ปฐมพยาบาลอย่างไร? เมื่อพบคนตกจากที่สูง

ปฐมพยาบาลอย่างไร? เมื่อพบคนตกจากที่สูง

โดย อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV