ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของการรับสมัคร “ ระบบTCAS รอบ 2 โควต้า ” สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร " ระบบTCAS รอบ 2 โควต้า " นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

"Gen 5 RAMAMEDIC "
มาแล้วนะครับ สำหรับกำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 2 

สมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://tcas.mahidol.ac.th/
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น.
ปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

สอบข้อเขียน 16 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อสอบ 150 ข้อ ประกอบด้วย 
1. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน 50 ข้อ 
2. ความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ 50 ข้อ 
3. ความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 50 ข้อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบโควตา - วิชาชีพเฉพาะเวชกิจฉุกเฉิน)

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบโควตา - วิชาชีพเฉพาะเวชกิจฉุกเฉิน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (วิชาชีพเฉพาะเวชกิจฉุกเฉิน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบโควตา - โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ)

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic