ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล

การอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของ

ระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2562 & รุ่นที่ 2 20 - 22 สิงหาคม 2562

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการลงทะเบียนและดาวน์โหลดกำหนดการอบรมวิชาการ คลิกที่นี่