ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ

ได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ ได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร

 

     ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปี 2562 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ได้เป็นเกียรติมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปุงควะ ศรีเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน