ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “ ระบบTCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ” สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ "

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ  รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 6 มิถุนายน 2562

เกณฑ์การรับสมัคร และ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!! 

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic