ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน

Short-course Elective RAER for Future Residents

วันที่ 9 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียน Short-course Elective RAER for Future Residents คลิกที่นี่