ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ได้รับรางวัล"ผู้ประกอบอาชีพดีเด่น สาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 - 2561" จาก สโมสรโรตารีเจริญนคร

ในโอกาสรับรางวัล"ผู้ประกอบอาชีพดีเด่น สาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 - 2561" จาก สโมสรโรตารีเจริญ...

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง “นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย” ป...

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลการผลิต: รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์...

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

เปิดรับลงทะเบียนแล้วตามรายละเอียดด้านใน

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพ...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม เวลา 20:30 น. ทางช่อง Thaipbs

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

Pages