ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Safety 2018 World Conference 5th - 7th November 2018 at BITEC Bangna, Bangkok

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานการประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศเดนมาร์ก ในงาน EMS 2018...

อาสากล้าดี มุกเกอร์ นางฟ้าข้างถนน

วันที่ 23 มีนาคม ในรายการอาสากล้าดี

กำหนดการอบรมระยะสั้น Emergency Medicine Course สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ในวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560

ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ในโอกาสได้รับรางวัล "ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น" ตำแหน่งประเภทวิชาการ ป...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จากโครง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จากโครงการ...

การอบรมวิชาการเรื่อง "การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ" Tutorial Course

ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ได้รับรางวัล"ผู้ประกอบอาชีพดีเด่น สาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 - 2561" จาก สโมสรโรตารีเจริญนคร

ในโอกาสรับรางวัล"ผู้ประกอบอาชีพดีเด่น สาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 - 2561" จาก สโมสรโรตารีเจริญ...

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง “นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย” ป...

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages