ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

หัวข้อเรื่อง EMS สายด่วนฉุกเฉิน

หัวข้อเรื่อง "กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้" 

หัวข้อเรื่อง "การจัดการสาธารณภัย...ใครๆ ก็ต้องรู้" 

 

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในข้อหัว "New Era in Thai Paramedic Training"

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง Sapphire 206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

...
ซักประวัติและตรวจร่างกาย…ใครคิดว่าไม่สำคัญ?

หัวข้อเรื่อง "ซักประวัติและตรวจร่างกาย…ใครคิดว่าไม่สำคัญ?" 

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ปุงควะ ศรีเจริญ ในโอกาสได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2560

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ...

รางวัลอาจารย์ดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559...

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

...

Pages