ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

แสดงความยินดีกับ ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 15.20 น.  ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา ห...

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา  ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ ของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

งานแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ

คณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาล...

งานแข่งขัน Toxicology and Emergency Medicine Grand Slam 2014

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทวีพล  ประจักษ์ธรรม และ นพ.ศุภกฤษ  สัตตบ...

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับ

อ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น และ อ.พญ.ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล

...

พญ.ลลนา  ก้องธรนินทน์ มอบเงินเดือน เดือนแรกให้ แม่เปิ้ล (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณบ่ายโมง ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.ลลนา  ก้อง...

งานบายศรีสู่ขวัญ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น....

รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557 "การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

วันที่ 13 มีนาคม 2557 โดย สรพ.ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

Pages