ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ThaiSim 2014

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ThaiSim 2014

ณ ห้อง Petchchompoo โรงเเรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 - Instructor's Course Programme      ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557

 - Student Course Programme             ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2557

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา) 
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับความร่วมมือในการจัดประชุม ThaiSim 2014

 

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.
Professor Amir Khorram-Mamesh
Gothenburg University Sweden

 

  วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 (Instructor's Course Programme) 

       
       
       
       
       
       
       
   
       

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       

วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 (Student Course Programme)            

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       

วันพฤหัสบดีที่ 25กันยายน 2557

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       

 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557