ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Research Question

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดบรรยายเรื่อง Research Question

ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง Petchchompoo โรงเเรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์