ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับเกียรติจาก "คุณแต้ว ณฐพร" ให้ ผศ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สอนวิชาแพทย์ ก่อนรับบทคุณหมอในละคร 'รักจังเอย'

28 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร...

 
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) ประจำปี 2561 แก่บุคลากรสถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพมหานคร

 
บรรยากาศการสอบ OSCE ครั้งแรกของ RAMAMEDIC ชั้นปีที่ 2

25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Skill LAB ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ๋ย นศ.นฉพ.กัญญาภัค แซ่จ๋าว นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนหนึ่งเดียวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง

การแข่งขัน LLangollen International Musical Eisteddfod 2018 ณ เวลล์ สหราชอาณาจักร ในวันที่ 4-9 กรกฎาคม...

 
อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน “First Aids and Basic Life Support” แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดเ...

 
อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน “First Aids and Basic Life Support” แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สถานการณ์จำลอง เพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  “น้องบ็อบ - วรพรต  อภิลักขิตกาล”

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม...

 
รางวัลแห่งความประทับใจของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
เทคนิคพิชิตสอบตรงสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน “น้องแจ๊ค - ศรัณยู  อภัยสุข”

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา RAMAMEDIC ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum)

วันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวน

Pages