สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ประกาศ  (ดูทั้งหมด)
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564

1. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา      จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา     จำนวน 2 ตำแหน่ง

3. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง      จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. อนุสาขาต้อหิน     จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา      จำนวน 2 ตำแหน่ง

6. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข       จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

สัมภาษณ์ทุกสาขาวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมรัตนิน อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)