สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ประกาศ  (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

 

ผู้สนใจกรุณากรอกเอกสารใบสมัครของภาควิชาให้ครบถ้วน

(ยกเว้นใบ Recommendและผลการตรวจสายตา ให้ส่งวันสัมภาษณ์ได้)

และส่งเอกสารได้ที่ ธุรการภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น 5 

 

 

 ใบสมัครของภาควิชา  Word      PDF

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)