สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

กำหนดการประชุม Pre-Residency Course

 

กำหนดการประชุม

 

Download หนังสือเชิญประชุม คลิก

 

 

กำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น 5

วันที่จะประกาศหลังจากราชวิทยาลัยฯ กำหนด

08.00 - 08.30 น.        ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.        Surgical Skill

         Short essay

         MCQ

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        Interview

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านกรุณา คลิก 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)