สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Prospective Ophthalmology Resident)

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2565   หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประสงค์เข้าสมัครรับการฝึกอบรม  กรุณากรอกข้อมูลใน Website      https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสารมาที่ภาควิชาดังนี้

1. ผลการตรวจสายตา  คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นตรวจตา  (กรุณาตรวจตาที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ รพ.รามาธิบดีในวันและเวลาราชการ ยื่นแบบฟอร์มที่เคาร์เตอร์พยาบาลได้เลยค่ะ)

2. สำเนาใบสอบผ่าน Nation test

3. Curriculum Vitae

4. เจตคติและเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อสาขาจักษุวิทยา

5. จดหมาย Recommend  3 ฉบับ 

 

อย่าลืม  สมัครผ่านแพทยสภาด้วยะคะ

ระบบสมัครของแพทยสภา คลิก

 

 

 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศเกณฑ์และกำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565

 

 

รายงานตัวเวลา 08.50 น. ณ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น 5  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1. Internal tests

2. Recommendation letters

3. Background 

4. MoU

5.Working performance

6. Interview