สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 50 ปี จักษุรามาวิชาการ (50 Years Ophthalmology Ramathibodi Acadamic Day)

Tuesday 26th November, 2019 :  World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

 

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล 50 ปี สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี

Register 50 th Anniversary Ramathibodi Ophthalmology Academic Day

Tuesday 26th  November 2019

ขอเชิญร่วมทำบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมทำบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 

ภาควิชาจักษุวิทยาต้อนรับจักษุแพทย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคตา จำนวน 15 ท่าน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” 

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา

Pages