สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

Education

งานประชุมวิชาการ ทางด้านจักษุวิทยา

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น 9 ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

The 35th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and The 25th Congress of Chinese Ophthalmological Society (CCOS)

32 nd Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2019

46th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2020

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร Nurse Preceptorship: Care of Patients with Retinal Disease

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560