สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

Education

งานประชุมวิชาการ ทางด้านจักษุวิทยา

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

งานประชุมวิชาการ The 120th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society

งานประชุมวิชาการ Euretina 2018

20th Sep To 23rd Sep, 2018/ Vienna, Austria

31 st Asia-Pacific Society of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2018

45th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2019

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร Nurse Preceptorship: Care of Patients with Retinal Disease

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560