สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

Education

งานประชุมวิชาการ ทางด้านจักษุวิทยา

The 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress held in conjunction with The The 43th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

งานประชุมวิชาการ Euretina 2019

5th Sep To 8rd Sep, 2019 Paris, France

32 nd Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2019

45th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2019

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร Nurse Preceptorship: Care of Patients with Retinal Disease

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560