สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ขอเชิญร่วมทำบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

     คุณอัปสร ตันศิริคงคล เป็นตัวแทน ครอบครัวศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล มอบกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าจำนวน 1 คู่ (มูลค่า 650,000 บาท) แก่ภาควิชาจักษุวิทยา

กิจกรรมสัปดาห์งานวันต้อหินโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)