สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

กิจกรรมทั่วไป

โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อผู้รอโอกาส" ประจำปี 2561
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เปิดบ้านใหม่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

งานวันต้อหินโลก 14 มีนาคม 2562 ณ ลานอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมสัปดาห์งานวันต้อหินโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานแสดงนิทรรศการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการทอดผ้าป่าดวงตาถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการทอดผ้าป่าดวงตาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี