สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

 

NO. Authors Title Journal Title
1 D. Milea, R.P. Najjar, J. Zhubo, D. Ting, C. Vasseneix, X. Xu, M. Aghsaei Fard,P. Fonseca, K. Vanikieti, W.A. Lagrèze, C. La Morgia, C.Y. Cheung, S. Hamann,C. Chiquet, N. Sanda, H. Yang, L.J. Mejico, M.-B. Rougier, R. Kho, T. Thi Ha Chau,
S. Singhal, P. Gohier, C. Clermont-Vignal, C.-Y. Cheng, J.B. Jonas, P. Yu-Wai-Man,C.L. Fraser, J.J. Chen, S. Ambika, N.R. Miller, Y. Liu, N.J. Newman, T.Y. Wong,and V. Biousse, for the BONSAI Group*
Artificial Intelligence to Detect Papilledema from Ocular Fundus Photographs New England Journal of Medicine
2 Chitasombat MN., Jongkhajornpong P., Lekhanont K., Krajaejun T. Recent update in diagnosis and treatment of human pythiosis. PeerJ. 2020 Feb 20;8:e8555. doi: 10.7717/peerj.8555. eCollection 2020.
3. Manachai Nonpassopon, Muanploy Niparugs, Maria Soledad Cortina Boston Type 1 Keratoprosthesis: Updated Perspectives Clinical Ophthalmology
4. Global Retinoblastoma Study Group, Rojanaporn D Global Retinoblastoma Presentation and Analysis by National Income Level JAMA Oncol. 2020 Feb 27. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.6716