สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขจักษุวิทยา

และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 5 อนุสาขาวิชาดังนี้

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

3.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา

4.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา

5.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน

สอบถามรายละเอียดต่างๆติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-2012729 ในวันและเวลาราชการ

ดาว์นโหลดใบสมัคร           
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดใช้ใบสมัครเดียวกัน