สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น 9 ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
หลังวันที่   7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ   เลขที่บัญชี 026-451942-7
ติดต่อ คุณศิริลักษณ์ 02-2012729
ส่งชื่อ-นามสกุล ต้นสังกัดและหลักฐานการชำระเงินที่  email : Lakjiya@yahoo.com