สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมงาน
11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"
หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
พบกันใหม่ปี 2021 ครับ

The 35th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and The 25th Congress of Chinese Ophthalmological Society (CCOS)

32 nd Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2019

46th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2020

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560