สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน " 12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

" 12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจาก QR Code ในโปสเตอร์ด้านล่าง