สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

Education

งานประชุมวิชาการ ทางด้านจักษุวิทยา

The 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress held in conjunction with The The 43th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

32 nd Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2019

45th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2019

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร Nurse Preceptorship: Care of Patients with Retinal Disease

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560