สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ