สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 
Eye.mahidol.ac.th | REARCH 

You are here

สำหรับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม คลิก

เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ คลิก

ขอทุนวิจัยรายได้คณะ คลิก

การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล คลิก

เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ คลิก

การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล คลิก

 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม คลิก

เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ คลิก

ขอทุนวิจัยรายได้คณะ คลิก

 

 

นวัตกรรม  (ดูทั้งหมด)

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือแบบใช้มือจับสำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนราง โดยทำจากกล้อง CCTV มาติดตั้งในขวดน้ำใส แล้วต่อเข้ากับจอโทรทัศน์เพื่อให้ได้ภาพขยาย 30-50 เท่า

การประยุกต์ใช้ Simple CCTV กับแว่นตา LCD เทียบเท่ากับใช้จอโทรทัศน์ 65 นิ้ว

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือจากกล้อง CCTV สำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนรางใช้อ่านและเขียน โดยนำกล้อง CCTV มาติดตั้งกับ stand ของกล้องจุลทัศน์เก่าที่สามารถหมุนขึ้นลงได้

การตรวจหาตำแหน่งของท่อน้ำตาอุดตันอย่างง่ายๆ โดยการฉีด lipiodol เอง และส่ง x-ray paranasal sinus stat แล้วอ่านผล film เอง วิธีนี้จะทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในวันเดียวกันได้แบบ one stop service ลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงมาก