สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 
Eye.mahidol.ac.th | RESEARCH 

You are here

การทำ fluorescein dye strip ไว้ใช่เอง ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก

การทำ fluorescein dye strip ไว้ใช่เอง ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก