สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 
Eye.mahidol.ac.th | RESEARCH 

You are here

การยึดเครื่องมือผ่าตัดตาไม่ให้เสียหายระหว่างการฆ่าเชื้อโรค โดยการวาง rack ที่มีหนาม หรือใช้จุกขวดน้ำเกลือ การใช้ถุงพลาสติกทำเสื้อกล้อง และถุงน้ำทิ้งสำหรับเครื่องผ่าตัดทางตา

การยึดเครื่องมือผ่าตัดตาไม่ให้เสียหายระหว่างการฆ่าเชื้อโรค โดยการวาง rack ที่มีหนาม หรือใช้จุกขวดน้ำเกลือ การใช้ถุงพลาสติกทำเสื้อกล้อง และถุงน้ำทิ้งสำหรับเครื่องผ่าตัดทางตา