รับสมัครแพทย์อัตราจ้าง

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อาคาร 4 ชั้น 2

 
รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486