สาระน่ารู้สำหรับประชาชน

You are here

บทความที่น่าสนใจ

 
อาหารในผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด และพญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ

 

เรียบเรียงโดย คุณสุนทราภรณ์ พิพัทรกุศลกุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา ผศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

The program consists of five combined leg muscle strengthening. balance retraining and stretching excercises progressing in difficulty with a walking plan.

 

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงกรองทอง พุฒิโภคิน

 

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด

 

สุขภาพแข็งแรงในวัยสูงอายุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486