You are here

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 

 

      น.พ.ประสิทธิ์  กี่สุขพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ ในงาน "25 ปี  เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" จัดขึ้นโดยมูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการมอบโล่  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486