กิจกรรมเดือนธันวาคม: งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

บรรยาย "Music Therapy" โดย น.ส.เนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

เนื่องในกิจกรรม “เทิดไท้องค์เหนือเกล้า ด้วยดาวเรืองสะพรั่งทั้งรามาธิบดี"

งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของภาควิชาฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2560

กิจกรรม Open House แพทย์ประจำบ้าน ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2560  ณ  ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันสงกรานต์ที่เวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

สำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 7-9 เมษายน 2560

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486