จากหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานภาพวิชาฯ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 60 พรรษา

 

เพื่อกำหนดแนวทาง/รูปแบบการทำงานในพันธกิจหลักด้านต่างๆของภาควิชาฯ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ ครั้งที่ 22/2557

รรยายความรู้เรื่อง “หูตึง...ในผู้สูงอายุ” รวมทั้งมีเกมบริหารสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ของคณะฯ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านคณบดี

อาจารย์เจ้าหน้าที่ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าร่วมแข่งขัน “เดิน – วิ่งประเพณีรามาธิบดี 2556” 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ

โดยนิมนต์พระครูสุทธิปุญญเขต (หลวงพ่อเหลือ ปริปุณฺโณ) วัดป่าวังปลาโด ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา

เปิดดำเนินงาน  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486