Ramathibodi Gallery | Poison Center

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

09/19/2016
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายเยี่ยมชมงานของ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และเยี่ยมชมการทำเซรุ่มต้านพิษงูที่สวนงู(สถานเสาวภา) ตัวแทนเครือข่ายจัดการนำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดระยอง

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดระยอง

09/20/2016
โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดระยอง วันที่ 16-17 มิ.ย. 2559

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

09/20/2016
โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ : การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26-27 พ.ค. 2559

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

09/22/2016
โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ: การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จังหวัดน่าน วันที่ 23-24 มิ.ย. 2559

  • 1
Not yet rated
Album RSS RSS Feed | Archive View | Ramathibodi Gallery