Ramathibodi Gallery | Poison Center | ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายเยี่ยมชมงานของ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และเยี่ยมชมการทำเซรุ่มต้านพิษงูที่สวนงู(สถานเสาวภา) ตัวแทนเครือข่ายจัดการนำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์
View Slideshow
Not yet rated
Album RSS RSS Feed | Archive View | Ramathibodi Gallery