วัน เวลา เปิดให้บริการ

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป/ทำงาน/แต่งงาน/อบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพเวลา 07.00 - 09.00 น. รับผลการตรวจเวลา 15.00 -16.00 น.
  • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป/ทำงาน/แต่งงาน/อบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพเวลาหลังเวลา  09.00 -15.00 น.  รับผลการตรวจในวันถัดไปเวลา 15.00 -16.00 น.