เปิดรับบริการตรวจสุขภาพ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป ทำงาน แต่งงาน อบรม ศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้บริการตรวจสุขภาพในประเทศ สมัครงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน อบรม อุปสมบท และอื่นๆ

ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพใน เวลา 07.00 - 09.00 น. 
รับผลการตรวจเวลา 15.00 -16.00 น. 
ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพหลังเวลา  09.00 -15.00 น.
รับผลการตรวจวันถัดไปเวลา  12.00 - 16.00 น.

หลักฐานการตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขนาดA4 1 ใบ
สำเนาหนังสือเดินทางขนาดA4 1 ใบ
รูปถ่ายใส่สูทขนาด 2 นิ้ว 

เดินทางประเทศ  

 

หมายเหตุ

ไต้หวัน/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่าย (รูปใส่สูทหลังขาว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 ใบพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง)

เกาหลี/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ งดอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 20.00 น. (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 5-7 ชั่วโมง

บรูไน/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 7 ใบ (ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางจึงตรวจโรคได้)

ญี่ปุ่น (IM) งดอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง ตรวจการทำงานของตับด้วย

*ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ HIV เพื่อเดินทางไปต่างประเทศใช้ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ อัตราค่าตรวจ 200 บาท

ตรวจสุขภาพเฉพาะภายในประเทศ
เพื่อ ศึกษาต่อ สมัครงาน อบรม แต่งงาน อุปสมบท ประกอบอาชีพอาหาร และอื่นๆ

หลักฐานการตรวจเฉพาะภายในประเทศ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขนาดA4 1 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทางขนาดA4 1 ใบ
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว 1 ใบ
4. อัตราค่าตรวจ 500 บาท เป็นการตรวจเอกซเรย์ปอดและพบแพทย์ตรวจร่างกาย

 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

ตั้งอยู่ที่อาคาร1 ชั้น1ห้องเบอร์11 โทรศัพท์ 02-201-1681, 02-201-1699

เห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีผู้ทักท้วงและให้ออกเป็นประกาศของคณะฯ ต่อไป

เห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีผู้ทักท้วงและให้ออกเป็นประกาศของคณะฯ ต่อไป

กามโรค (ซิฟิลิส) รวมถึงได้รับการรักษาแล้ว ผล TPHA

กามโรค (ซิฟิลิส) รวมถึงได้รับการรักษาแล้ว ผล TPHA บวก

อัตราค่าตรวจของแต่ละประเทศและเอกสารนำตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เฉพาะประเทศ ไต้หวัน/ทำง...

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02-201-1699