ประเทศที่ต้องเดินทาง  

 

 

 

เปิดรับบริการตรวจสุขภาพ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป ทำงาน แต่งงาน อบรม ศึกษาต่อต่างประเทศ ให้บริการตรวจสุขภาพในประเทศ สมัครงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน อบรม อุปสมบท และอื่นๆ

 

 

 

ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพใน เวลา 07.00 - 09.00 น. รับผลการตรวจเวลา 15.00 -16.00 น.

ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพหลังเวลา 09.00 -15.00 น. รับผลการตรวจวันถัดไปเวลา 15.00 - 16.00 น.

 

 

 

หลักฐานการตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขนาดA4 1 ใบ สำเนาหนังสือเดินทางขนาดA4 1 ใบ รูปถ่ายใส่สูทขนาด 2 นิ้ว

 

 

 

 

หมายเหตุ

           1.ไต้หวัน/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่าย (รูปใส่สูทหลังขาว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 ใบพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

           2.เกาหลี/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ งดอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 20.00 น. (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 5-7 ชั่วโมง

           3.บรูไน/ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 7 ใบ (ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางจึงตรวจโรคได้

           4.ญี่ปุ่น (IM) งดอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง ตรวจการทำงานของตับด้วย

*ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ HIV เพื่อเดินทางไปต่างประเทศใช้ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ อัตราค่าตรวจ 250 บาท

 

 

 

ตรวจสุขภาพเฉพาะภายในประเทศ

ศึกษาต่อฯ สมัครงาน อบรม แต่งงาน อุปสมบท ประกอบอาชีพอาหาร และอื่นๆ

 

 

 

หลักฐานการตรวจเฉพาะภายในประเทศ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขนาดA4 1 ใบ

2. สำเนาหนังสือเดินทางขนาดA4 1 ใบ

3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว 1 ใบ

4. อัตราค่าตรวจ 500 บาท เป็นการตรวจเอกซเรย์ปอดและพบแพทย์ตรวจร่างกาย

 

 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

ตั้งอยู่ที่ ศุยน์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี (Rewadi School): ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเส...

ศูยน์ตรวจสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Health Up Canter Fo...

กามโรค (ซิฟิลิส) รวมถึงได้รับการรักษาแล้ว ผล TPHA

โรคต้องห้ามของประเทศ (ไต้หวัน)

อัตราค่าตรวจของแต่ละประเทศและเอกสารนำตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เฉพาะประเทศ ไต้หวัน/ทำง...

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
โทรศัพท์ 091-7746463 / 064-5850940 / 064-5850941