ลงทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ
Graduate Studies
 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Elective
 
แพทย์ Elective
ทุน
 
ทุนการศึกษา
 

News|For Graded Staff|Department|Calendar

Grant Resident & Fellow

Graduate Scholarships

Rama Learning Resource

Ramathibodi E-Learning

 

Rama wifi - Manual

Rama Online Request

Gallery

QA

 
Orentation Of Graduate Student 16 Aug 2019RAMAปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Language and Communication SkillsOpen house Day Ramathibodi 2018 Resident Meeting 100 วันแล้วนะดีที่ยังไม่ได้ลาออก

Nature

Resident orientation

Graduate education section

 
Gallery
 
lecturers 62
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
Editorial Office
 
Medical Journal
 
acmrrama
 
Librarybandner
 

-Welcome to Graduate Education Section-

facebookข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนcontact usBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat