You are here

ประชาพิจารณ์ทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการทุน 2019 Postgraduate Scholarships เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศ...
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลา การยื่นใบสมัคร โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ถึงวันที่ 15...
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเปิดบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุน 2019  Taiwan Scholarship Program Direction ...
Training Session IP for Medical Devices โดย ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส วันที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 9.00...
สร้างนวัตกรรมด้วย Design Thinking for Healthcare 18-19 มีนาคม 2562  9.00-16.00น.
MASS MEETING  วันจันทร์ที่ 25 มี .ค. 62 เวลา 12.30 - 16.00น.
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019 วันที่ 14 มีนาคม 62 8.00 - 11.30 น.  ณ บริเวณสวนเฉล...
ทุน Turkey Scholarship  (Turkiye Burslari) ประจำปี 2562
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562

Pages

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map