โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

You are here

  News (more)
งานแถลงข่าว "รู้จักฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี"

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี เวลา 13.00 น.

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

Rama Network (1/20) Save The World

ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

Good-to-Be-Hot-News Ch-11 TV program on Rama HealthyFarm

about producing organic and chemical-free vegetables for patients in Ramathibodi Hospital to have safe food while getting t...

CEO of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm

Anukool Suriyasawat, CEO of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm and received warm welcome from Rama host.