ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พบหมอที่รามาฯ พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

เราช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

หันมาออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อกระตุ้นระบบประสาท

เริ่ม!!สร้างสุขภาพดี แถมฟรีประหยัดพลังงาน

ลดถุงพลาสติก หิ้วถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

รักษาสุขภาพแล้ว อย่าลืม รักษ์โลกกันด้วยนะ

เที่ยงแล้วต้องรีบไปพัก

เป็นคนน่ารักอย่าลืมปิดไฟ

ฝนนี้ ถ้าหนาวก็ปิดแอร์

อยากได้คน Take Care ก็เปิดใจ ปิดแอร์ก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมงช่วยประหยัดไฟ

เริ่ม!! สร้างสุขภาพดี แถมฟรีประหยัดพลังงาน

เดินขึ้น-ลง ใช้บันได ออกกำลังกาย วันละนิด

เปลี่ยนนิสัยการใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือย

เปลี่ยนนิสัยการใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือย

ปลด

ปลั๊กอะไรที่ไม่จำเป็นก็ให้ปลดออก

Pages