โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

"พืชผักสด" ที่ปลอดภัย...

"พืชผักสด" ที่ปลอดภัย...  เริ่มส่งถึงมือ "ผู้ป่วย" และ "ชาวรามาฯ"

10 ก.พ. 2556

News_Date: 
Sunday, 10 February, 2013