โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

ปลุกวิถีคนรามา ฯ...ให้รักการกินผัก

ปลุกวิถีคนรามา ฯ...ให้รักการกินผัก

10 ก.พ. 2556

News_Date: 
Monday, 11 February, 2013