โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

นายก อบต. หนองสามวัง เข้าเยี่ยมชม "โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี"

 

"นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์" นายก อบต. หนองสามวัง เข้าเยี่ยมชม "โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี"
โดยมี "รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม" พร้อม "หน.งานสร้างเสริมสุขภาพ" ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
News_Date: 
Wednesday, 5 March, 2014