โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

วิถีทางสู่ "บ้านดิน" เริ่มขึ้นแล้ว !!!!

วิถีทางสู่ "บ้านดิน" เริ่มขึ้นแล้ว !!!!
ปั้น "อิฐดิน" อัตราส่วนง่าย ๆ แต่... เหนื่อย
ดิน 3 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน

 
 
 
News_Date: 
Tuesday, 4 March, 2014